Řetězec hotelů

Swiss Hospitality Management

Swiss Hospitality Management

Pro tuto společnost jsem měl v první řadě za úkol návrh loga a základní firemní identity. Na obojí navazovaly produkty pro prodej hotelů, školení zaměstnanců či běžné firemní tiskoviny jako vizitky, hlavičkové papíry, obálky nebo zaměstnanecké certifikáty.

Jako další práce byla již příprava nového designu pro tři hotely spadající pod tento řetězec. Jednalo se o hotely Bellevue v Benešově a Českém Krumlově a o Villa Beatika. Pod ně ještě spadaly restaurace Na Karlově a Le Jardin.

Výčet veškerých tiskovin by byl velmi dlouhý. Jednalo se obecně o všechny tištěné prvky, se kterými se v hotelech a restauracích můžete setkat.

RÁDI BYSTE SE MNOU SPOLUPRACOVALI?